Wiosna przerwana w sierpniu – zaproszenie na wykład

Zapraszamy na wykład WIOSNA PRZERWANA W SIERPNIU. Wykład poprowadzi dr hab. Grzegorz Gąsior z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin: czwartek, 31 sierpnia 2023, godz. 17:30.

Miejsce: Instytut Słowacki w Warszawie, ul. Krzywe Koło12/14a

W 1968 r. w Czechosłowacji podjęto próbę reformy systemu komunistycznego, zmierzającego do wybudowania „socjalizmu z ludzką twarzą”.

Bez wątpienia głównym osiągnięciem tego okresu było przywrócenie wolności wypowiedzi i zgromadzeń, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją społeczeństwa.

To właśnie wtedy, na skutek podejmowanych licznych działań, Przywódcy Związku Radzieckiego oraz kilku innych państw komunistycznych poczuli się zagrożeni.

W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. wojska pięciu „bratnich” państw – w tym także całkowicie zależne od Związku Radzieckiego Wojsko Polskie –  wkroczyły na teren Czechosłowacji w celu przerwania reform.

Zapraszamy na spotkanie poświęcone upamiętnieniu 55. rocznicy tych wydarzeń.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK

Instytut Słowacki w Warszawie