Zebranie sprawozdawczo-wyborczege Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 11 marca 2023 roku, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK, zostały wybrane nowe władze MKIK na XX kadencję.

W skład MKIK PTTK wszedł Prezes naszego oddziału, kol. Jacek Trzoch

Pełny skład nowych władz przedstawia się następująco:

Zbigniew Lewandowski – przewodniczący (Oddział PTTK Ursus w Warszawie)

Dariusz Mazurek – wiceprzewodniczący (Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim_

Mirosława Wojciechowska – sekretarz (Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK gen. im. M. Zaruskiego w Warszawie)

Jacek Trzoch – członek (Oddział Warszawski PTTK)

Małgorzata Wojtatowicz – członek (Oddział PTTK Mazowsze w Warszawie)

Wojciech Drozda – członek (PTTK Oddział Warszawa-Praga im. Z. Glogera)

Ryszard Wilk – członek (Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie)

Podczas zebrania wybrany został także delegat MKIK PTTK na Krajową Konferencję Krajoznawców PTTK, która odbędzie się w dniu 26 marca 2023 roku, w Warszawie.

Delegatem został nasz kolega Marek Kozikowski (Oddział Warszawski PTTK).