Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Wołomińskiej

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Wołomińskiej Postanowienia ogólne Odznaka Krajoznawcza Ziemi Wołomińskiej jest odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział Warszawski PTTK. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Wołomińskiej ustanowiono uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 19/2017 …