Zarząd Oddziału Warszawskiego

Jacek Trzoch – prezes

Andrzej Dybek – wiceprezes

Józef Gajewski – wiceprezes

Dariusz Nazarczyk – skarbnik

Anna Wikieł – sekretarz

Adam Lipiński – członek

Jacek Marks – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

przewodniczący         –          Anna Mieczyńska-Jerominek

wiceprzewodniczący – członek                       –           Elżbieta Rydel-Piskorska